Horoszkóp, aszcendens, kínai horoszkóp

A horoszkóp és az asztrológia eredete, fejlődésének fontos szakaszai

Az asztrológia szó a latin és görög astrologia szóból ered. Az astron csillag és a logos beszéd szavak összetétele. A hagyományos szótári értelmezés szerint az asztrológia jelentése ” olyan tudomány, amely megjósolja a jövőt, és megmutatja, hogy az égitestek milyen hatással vannak az emberek sorsára. Eredetileg úgy tekintenek rá, mint az asztronómia gyakorlati alkalmazására az ember életében”. Az efféle szótári meghatározások nem alkalmasak arra, hogy a szó komplex magyarázatát adják. 

horoszkop asztrologia

Pár ezer évvel ezelőtt az a megfogalmazás, mely szerint az asztrológia csupán jövendőmondás, megállta volna a helyét, de ma már ez a terminus nemigen használható. Napjainkban inkább az a meghatározás helytálló, hogy az asztrológia egy komoly tudomány, mely nem annyira az események bekövetkeztének valószínűségét hanem az emberi viselkedés indítékait vizsgálja. E szerint az új értelmezés szerint Dane Rudhyar szavaival élve “humanista asztrológiának” is nevezhetjük. 

A jövendölés központú forma komoly szinten a mundán asztrológiában, pénzügyi területeken, és szórakoztató céllal az újságok napjegy szerinti horoszkópjaiban használatos. Az események megjövendölése helyett az ember viselkedésének változására vonatkozó jóslatok a fontosak.

Az évszázadok során és ma is az asztrológiát nagyon sokféleképpen gyakorolták és gyakorolják. Eleinte minden nagyon egyszerű volt, azt állították, hogy az emberre csak a Nap és a Hold gyakorol hatást. Később ez kiegészült a planétákkal, a zodiákus jegyekkel, a fényes csillagokkal, az aszteroidokkal és számos más asztronómiai tényezővel, melyeket együttesen kozmikus hatásnak nevezhetünk.

Általánosságban elmondható, hogy az asztrológia egy olyan tudomány, amely azt vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak e kozmikus tényezők az ember magatartására, viselkedésére. Természetesen minden asztrológusnak megvan a kedvenc definíciója. 

KÖVESS FACEBOOK-ON! >>

Válaszd ki a horoszkópod!

Válaszd ki az aszcendensed!

Horoszkóp, aszcendens, kínai horoszkóp

Kínai Horoszkóp

A kínai asztrológusok a holdévek szerint végzik számításaikat. A kínai hold-kalendárium több ezeréves. Egy teljes ciklus 60 évig tart. Egy-egy kínai ciklus 12 évig tart, egy-egy évet a 12 állatövi jegyről elnevezve. A legenda azt mondja, hogy a 12 állatövi jegy úgy keletkezett, hogy Buddha magához hívta a földön élő állatokat.

Tizenketten jelentek meg Buddha hívására, és az évek az állatok érkezési sorrendjében kapták meg neveiket. Elsőként a Patkány érkezett, majd a Bivaly, a Tigris, a Nyúl, a Sárkány, a Kígyó, a Ló, a Kecske, a Majom, a Kutya, és végül a Disznó. Ezek az állatok jellemvonásokat és személyiségeket jelképeznek, befolyásoljak az adott évben születettek életét.

A kínai horoszkóp, asztrológia elsősorban a 12 állatjegyről ismert, de ezek a horoszkópnak csak egyetlen, első közelítését jelentik.

A kínai naptár ugyanis a holdfázisokra épül: a holdévben 12, nagyjából 29 és fél napos hónap van. A kerekítés kedvéért hasonlóan a nyugati naptárhoz, 6 darab 29 napos kishónap, és 6 darab 30 napos nagyhónapra tagolódik. Körülbelül 3 évenként pedig megtoldják egy kiegészítő hónappal, de ezek nem szabályosan követik egymást. A kínai holdév általában később kezdődik, mint a nyugati napév.

A kínai horoszkóp, asztrológia az időt 60 éves ciklusokra osztja, ezen belül minden év egy bizonyos Égi Törzs és egy Földi Ág kombinációjából alakul ki. Másfelől az Égi Törzsek (az elemek, sorban: Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz mind a Yin illetve Yang formájukban) és a Földi Ágak (az állatjegyek) a holdhónapokhoz, holdnapokhoz, az órákhoz és a 12 állatjegyhez is kapcsolódnak, tehát az egyéni sorsra és jellemre is kihatnak.

Minden holdújév kezdetekor más állat veszi át az uralmat az adott esztendőre. Minden jegyhez tartozik egy őt leginkább meghatározó elem, égtáj, illetve szín. A színek több fajta jelentést is hordozhatnak, ezek mellett a Yin és Yang tulajdonságait is hordozzák magukban, melyet befolyásol az előző 3 tulajdonság is.

A kínai filozófia alapvető része az öt elem

(öt fázis), bár ezeknek semmi közük az anyag végső alkotóelemeihez, ezek a világegyetemre ható energiák öt típusa, melyek a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz. A kínai felfogás és a hagyományos kínai orvoslás a természet összes jelenségét, így az ember egészségi állapotát is megpróbálta besorolni az öt elem valamelyikébe.

E felfogás szerint minden dolog az öt elem jellemzőit tartalmazza, és arányuk határozza meg a dolgok tulajdonságait, viselkedését. Minden ember tehát külön világ. Akiből árad a nyár melege és mozgékonysága, az Tűz típusú, aki viszont a tél nyugalmára és hűvösségére emlékeztet, az a Víz típushoz sorolható, míg a Föld típusú ember a nedvesség súlyosságát és nyirkosságát idézi fel.

Az öt elem energetikailag többféle módon összefügg egymással. 

Két egyensúlyra törekvő ciklus van: a tápláló és az akadályozó, szabályozó. Másrészt létezik a két kóros, támadó ciklus: a visszaható és a legyűrő.

A tápláló, erősítő ciklusban a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz termi a Földet (hamu), a Föld szüli a Fémet (ércek), a Fém beleoldódva táplálja a Vizet (például ásványvizek), a Víz táplálja a Fát. Az akadályozó, szabályozó ciklus jellemzői: a Fa felemészti a Földet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Föld felszívja a Vizet, a Fém elvágja a Fát, a Víz eloltja a Tüzet.

A kóros ciklusok közül a visszaható azt jelenti, hogy valamelyik fázis túltengése a kettővel mögötte lévőre támad, arra visszahat. Például a túl sok Tűz elpárologtatja a – normális esetben – őt fékező Vizet, és így tovább: a túl sok Víz elárasztja, elmossa a Földet, a túl sok Föld eltemeti a Fát, a túl sok Fa kicsorbítja a fejszét, vagyis tönkreteszi a Fémet., a túl sok Fém elzárja a Tüzet a levegőtől.

A másik kóros ciklus a legyűrő.

Ilyenkor egy bizonyos fázis annyira meggyengül, hogy az őt korlátozó másik fázis teljesen legyűri, elárasztja, például a Tűz olyan gyenge, hogy egy pohár Vízzel is el lehet oltani.

A források nem egyeznek a személy elemének meghatározásával kapcsolatban. Az egyik vélemény szerint Gua-számunk határozza meg azt, hogy melyik elemhez tartozunk, a másik szerint pedig a kínai Hold-naptár alapján dől el, hogy milyen elem szülöttjei vagyunk.

KÖVESS FACEBOOK-ON! >>

Horoszkóp, aszcendens, kínai horoszkóp

Horoszkóp – Aszcendens

Asztrológiai szempontból mindenkinek két állatövi jegye van. A Nap-jegyet a születés napja határozza meg. Ha március 30-án születtél, Kos vagy, ha december 30-án, akkor Bak. A Nap minden évben megteszi útját a tizenkét állatövi jegyen keresztül, ezáltal határozza meg Nap-jegyedet. Ugyanakkor minden egyes napon, amikor a Nap felkel és lenyugszik, úgyszintén áthalad a tizenkét állatövi jegyen.

Ezért az a napszak, amelyben születtél, egy második állatövi jegyet határoz meg: ez az aszcendens jegye, vagy más néven a felkelőjegy – mivel ez az a jegy, amelyik éppen felkelőben van a keleti horizonton születésed pillanatában.

aszcendens-horoszkop-asztrologia-ahoroszkopod.hu-1

Így lehetsz Kos Nap-jegy szerint, Mérleg-aszcendenssel, vagy Bak, Oroszlán-felkelőjeggyel. Tizenkét különböző módon leget valaki Kos – s ugyanez igaz az állatöv mind a tizenkét jegyére. Asztrológiai szempontból Nap-jegyed és felkelőjegyed közösen határozzák meg életedet. Felkelőjegyed ismeretében még jobban meg fogod érteni tulajdon érzelmeidet és viselkedésedet.

Igaz ugyan, hogy ebből a szempontból a Nap-jegy elsőbbséget élvez, de mindkettő ismeretére szükség van az átfogóbb és a teljesebb megértéshez. Ezenkívül érdemes a heti horoszkópban mind a Nap-jegyednek, mind az aszcendensednek figyelmet szentelni. Amennyiben Nap-jegyed megegyezik az aszcendenseddel, az adott zodiákus jegy rendkívül erőteljes és rendhagyó.

KÖVESS FACEBOOK-ON! >>