Kínai horoszkóp: Nyúl

A Nyúl éve: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható, jóindulatú, bár olykor kissé fondorlatos. Sok a barátja, de számára a család a legfontosabb. A Nyúl szeret védeni, anyáskodni, ápolni, gondoskodni. Olykor kicsit körülményes, nehezen dönt, főleg fontos kérdésekben ingatag, bár megpróbálja er ősnek mutatni magát. Meglehetősen konzervatív. Nem siet el semmit, életében legfontosabb a biztonság. Ha változtatnia kell valamit vagy valamin, szenved tőle. Igen érzékeny típus, meglehetősen gyanakvó is, hajlamos mindent félreérteni, könnyen megsértődik. Hangulatember, olykor igen vidám, de gyorsan le tud törni, látszólag ok nélkül.

A Nyúl-n ő jól öltözködik, jó érzéke van a divathoz, szeret flörtölni, de elsősorban a biztonságra törekszik. Ez jellemzi a szerelmi életét, ez jellemző az üzleti kapcsolataira is. Igen megbízható, jó társ. Egészségük jó, vigyáznak magukra, nem esnek túlzásokba evés, ivás tekintetében. Általában kitűnő művészi adottságokkal rendelkeznek. Sok közöttük az író, költ ő, drámaíró.

S még egy jó tulajdonsága van a Nyúlnak: ha óvatos természete és megfontoltsága ellenére bajba kerül, ügyesen ki tud mászni belőle. 

Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Nyúl-Nyúl: Igen jó kapcsolat házassághoz, kevésbé ajánlható üzleti társuláshoz. A két Nyúl megbízható, gondos, jó társ, remek otthont teremtenek maguknak, utódaiknak. De az üzleti élethez kell egy kis merészség, vakmerőség, s ez hiányzik belőlük. Ragyogóan tudnak alkalmazkodni egymáshoz, s mert békeszeretők, kapcsolatuk egy életen át harmonikus lehet.

Nyúl-Patkány: Nem igazán szerencsés találkozás, a Nyúl céljaihoz óvatosan, lassan, de becsületesen próbál eljutni az élet minden területén. A Patkány olykor nem a legegyenesebb utat választja, fondorlatos. Ha a Patkány a n ő, ugyanakkor bájával magához láncolhatja a Nyúl-férfit, de az egy idő után szenvedni fog ebben a kapcsolatban.

Nyúl-Bivaly: Ez sem nevezhet ő ideális kapcsolatnak. A Bivaly kényelmes és konzervatív, s ez a Nyúl számára is idegesít ő, hiszen ő elevenebb, életrevalóbb. A Bivalyt viszont idegesíti a Nyúl nyughatatlansága. Egy id ő után – ha nem hoznak egymásért nagyobb áldozatokat a kapcsolat megromlik. És a sok kompromisszum sem hat hosszú távon üdítőleg az együttélésre.

Nyúl-Tigris: Tulajdonképpen ez a társulás sem igazán jó. Tigris vakmerősége, harciassága és a Nyúl higgadtsága ellentétes, ez idővel zavarhatja kapcsolatukat. Ami a Nyulat az elején még szórakoztatja, kés őbb idegessé, nyugtalanná teheti. Ha tartós kapcsolatot akarnak, az áldozatot a Nyúlnak kell meghoznia: hagyja érvényesülni, aggályaival ne tegye tönkre társa életét, s akkor a Tigris megmarad mellette.Nyúl-Sárkány: Ez már ideális kapcsolat lehet, hiszen a Nyúl csodálja a Sárkány eredetiségét, eleganciáját, és igazán jó lehet közöttük a szexuális egyetértés is. A Sárkány egy idő után ráunhat a Nyúlra, ha az nem igyekszik újat hozni, színesíteni kapcsolatukat, de ez az okos és művelt Nyúlnak nem okozhat nehézséget.

Nyúl-Kígyó: A szerelemben kitűnő kapcsolat, más területen azonban előbb-utóbb súrlódásokhoz vezet. A Kígyó nagyravágyó, kevésre becsüli a Nyulat. Ha a Nyúl itt is megmutatja, hogy képes felülmúlni önmagát, a Kígyó – hűtlenségei ellenére – visszatér társához. A Nyúl, ha őszintén szereti a Kígyót, házasságukat, kapcsolatukat harmonikussá tudja tenni.

Nyúl-Ló: A Ló hiú, olykor öntelt, a Nyúl szerény. Már ez is ellentétekhez vezethet; ha hosszú távra össze akarnak kapcsolódni, sok mindenben meg kell változniuk: A Nyúl-férfinak imponálnia kell a Ló-nőnek, a társaságban is bizonyítania kell humorát, észbeli képességét. A Nyúl-nőnek pedig temperamentumosabban kell viselkednie a Ló-férfival szemben, ha azt akarja, hogy az ne unjon rá idővel.

Nyúl-Kecske: Ez a találkozás ideális. Mindketten művészetimádók, mindketten óvatosak, szeretik a biztonságot, az otthont, mindketten inkább szemlélődők, mint vakmerők, céltudatosak. Az óvatos Nyúl nem fogja megsérteni az érzékeny Kecskét, ,és az is biztonságban érezheti magát a Nyúl társaságában Üzleti téren is jól kapcsolódnak, s amíg itt megértik egymást, a szerelem is megmarad.Nyúl-Majom: Ebből is jó kapcsolat alakulhat ki. A Nyúl gondoskodással veszi körül a Majmot. Bár természetük ellentétes, bőségesen találnak közös nevez őt. Mindketten társaságszeretők, és mindketten szeretik, ha sok barát veszi körül őket. Jó a kapcsolatteremtési készségük is. Nehéz helyzetben a bátor és furfangos Majom segíti a kishitű Nyulat. A Nyúl felnéz rá, s ez imponál a Majomnak. Tartós együttélésre mindenképpen alkalmas kötödés.

Nyúl-Kakas: Az ellentétek lehetetlenné teszik, hogy jól megférjenek egymással. A Kakas henceg ő és felületes, és ez a Nyúl számára, aki a biztonságra törekszik, elviselhetetlen. A Nyúl a szerelemben is hűséges, odaadó, s a Kakasra nem ez a jellemző. Egy ideig imponálhat a Nyúlnak a Kakas, de később nem lesz zavartalan a kapcsolatuk.

Nyúl-Kutya: Eme, két szeretetre vágyó lény, akik egy hullámhosszon vannak. Biztos, hogy kapcsolatuk ideális. Mindketten a biztonságra törekszenek, hűségesek, jó társak, jól kiegészítik egymást. A Kutya reálisabb, gyakorlatiasabb, a Nyúl inkább művészi-művészkedő. De segítik egymást, jóban-rosszban.

Nyúl-Disznó: Ismét jó kapcsolat. Igaz, a Nyúl elsősorban a romantikus szerelemért rajong, de igen sok tekintetben mégis ideális társak lehetnek. Egyikük sem szereti a kockázatot, a biztonságra törekednek. Reálisak. A Nyúl jó stílusérzéke kiegészül a Disznó kedvességével, udvariasságával. Szívósak, erősek, jó párt alkotnak.