Kínai horoszkóp: Tigris

A Tigris éve: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

A Tigrisnek szerencséje van az életben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Forradalmár, ugyanakkor született uralkodó. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megharcol sikeréért. A nehézségek nem ijesztik el, s őt élvezi, hiszen veszély, harc nélkül az élet számára nem igazán vonzó. Ez vonatkozik szerelmi életére, munkahelyén kiharcolt pozíciójára egyaránt.

A Tigris nem törik össze a sorscsapásoktól, s őt, olykor szüksége van a szenvedésekre,  megpróbáltatásra,  hogy  Valóban  megérjen.  A kompromisszumok számára érthetetlenek, s nem szereti a féligazságokat, félmegoldásokat sem. Nem keresi a biztonságot, s ha nem megfelel ő partnert választ, viselkedésével kétségbeesésbe kergetheti. Nem gyűjtöget, nem tervezget el őre, a jelenben él, nagyvonalúan megvesz mindentpartnerének, amivel örömet szerezhet. Bízik annyira erejében, hogy a jövőben, ha ennek eljön az ideje, ismét bizonyíthat, ismét vállalkozhat – és ismét győzhet. Nem egykönnyen hajtják fejüket a házasság igájába, kés őn választanak házastársat, s ezt is csak kényelemből teszik. A Tigrisek nehezen maradnak meg egy foglalkozásnál. Szeretik magukat több területen is kipróbálni – és gy őzni. Ugyanakkor a Tigris vakmerősége és vezet ői szerepre törekvése mögött igen sok érzékenység és hiúság húzódik meg. Szereti, ha csodálják. Sokan nagyképűnek, beképzeltnek tartják, nehezen viselik el a Tigris természetét, de  ő ezzel nem sokat törődik. A legtöbb Tigris jómódú, és életét életművészként éli. Talán az életben több nehézséget kell leküzdenie, mint másoknak, de ez láthatóan nem zavarja.

Optimizmusát, vakmerőségét egy életen át meg őrzi s társának kell megértőn viselkedni, kalandjait elnézni, ha vele akar maradni hosszú távon. Mégis megéri, mert a Tigrisre minden tekintetben számítani lehet, ereje, tehetsége egy életen át biztosítja családja biztonságát.

 

Párkapcsolatai más jegy szülötteivel:

Tigris-Tigris: Ha e két szülött kapcsolódik vagy életre szóló összefogás lesz az egész világgal szemben, vagy állandó harc bizonytalan kimenettel. Másképp nem is lehet, ha e két uralkodó természetű ember találkozik. Még ha mégoly jól alakul, is, együttélésük, hosszú távon nem lesz zavartalan: időről időre heves robbanások rázzák meg otthonukat. Az egy életen át tartó kapcsolathoz mindkettőjüknek jó idegekre van szükségük.Tigris-Nyúl: Ez a kapcsolat látszólag halálra ítéltetett, hiszen az erő és bátorság áll szemben az óvatossággát és csúfolódással. Ezek az ellentétek idegöl ő összetűzésekhez vezetnek. De a Nyúl ért hozzá, miként hízelegjen a Tigrisnek, aki ezt igen értékeli. Szerelmi kapcsolatban tartós lehet a harmónia, de a Nyúl egy életen át nem érezheti magát biztonságban, és folyton aggódik a Tigris harciassága, veszélykeresése, változékonysága miatt.

Tigris-Sárkány: Itt két egyenrangú partner találkozik, jóllehet különböző a természetük. Az okos Sárkányra hallgat a Tigris, kivált, ha az úgy tálalja fel ötleteit, hogy végül a Tigris elhiszi, hogy ő találta ki ezeket. A Sárkány ereje és a Tigris lendülete, vakmerősége remek párost képez belőlük. Igen jó és harmonikus lehet szexuális kapcsolatuk is.

Tigris-Patkány: Két temperamentumos ember. Lehet közöttük ellentét bőven hiszen a Tigris hajthatatlan és merész, a Patkány óvatos és fondorlatos a Patkány a n ő, a kapcsolat jól alakulhat, de ehhez az szükséges, hogy hízelegjen társának, legyezgesse hiúságát. A Tigris-n ő viszont egyáltalán nem illik a Patkány-férfihez, kevésnek tartja magához, s legfeljebb kihasználja saját céljaira annak szorgalmát. A Patkány-férfi csak szenved ebben a kapcsolatban.

Tigris-Bivaly: Ez a kapcsolat lehet tartós, a Bivalyt a Tigris vakmerősége, bátorsága, kockázatvállalása ingerültté és nyugtalanná teszi őt Megpróbál változtatni rajta, de kevés sikerrel. A Tigris sem nyer ebből kapcsolatból és a Bivaly számára nem szerencsés választás.Tigris-Kígyó: Ismét két ellentétes szülött találkozik, s e kapcsolatból sem sülhet ki sok jó. A ravasz Kígyó céljait legtöbbször kerül ő úton éri el, a Tigris viszont vakmerőn rohan az általa elképzelt útvonalon. A Kígyó számító, hideg, a Tigris nagyvonalú és őszinte. E kapcsolat a Kígyó számára jó lehetőségeket kínál, bár idővel terhére lesz az egyenrangú partner, s hasonlót érez idővel a Tigris is. Íme, két egyenrangú egyén, akik más más felfogásúak, személyiségük miatt alkalmatlanok az együttélésre.

Tigris-Ló: A Ló a Tigris egyik legjobb partnere lehet. Elég sok közöttük a hasonlóság, bár van ellentétes vonásuk is bőven. De a Ló jellembeli tulajdonságai megfelelnek a Tigrisnek, s még a tanácsait is elfogadja, a Ló pedig megérti a Tigrist, nem zavarj a annak temperamentuma, s nem tagadj a meg tőle azt a csodálatot sem, amire a Tigrisnek szüksége van.

Tigris-Kecske: Ez a kapcsolat diszharmonikus, alaposan meg kell gondolniuk, érdemes-e egyáltalán kötődniük egymáshoz. Az óvatos Kecske és a féktelen Tigris nem összeillő pár. A Kecske ingerültté teszi a Tigrist, és ez előbb-utóbb robbanáshoz vezet. Két teljesen ellentétes személyiség, akik a legjobb akarattal sem illenek egymáshoz.

Tigris-Majom: Ennek a kapcsolatnak sem jósolhatunk zavartalan jövőt. Bár a Tigris humorérzéke jó, a Majom humorát és intrikus lényét egy id ő után mégis terhesnek fogja érezni. Ha az okos Majom belátja ezt és több empátiával viseltetik társa iránt, együttélésük harmonikus lehet. A Majom azonban nehezen lesz úrrá alaptermészetén. Mégis, ha a kapcsolatban a Majom a n ő, és a Tigris a férfi, akkor vidámságával, bájával, eszével megtarthatja, s őt magához láncolhatja partnerét. Ellenkező esetben ez nehezen képzelhet ő el.Tigris-Kakas: Tartósan és kölcsönösen kikezdik egymás idegeit. Mindketten hajlamosak a hűtlenkedésre és arra, hogy túlbecsüljék önmagukat. Vezet ő szerepre törekednek, s ez állandó súrlódáshoz vezet. Szexuális kapcsolatuk igen, jó lehet, de ha nem tanulnak meg egymás mellett élni, partnerük jó tulajdonságait megbecsülni, ez is kevés lesz a tartós együttéléshez.

Tigris-Kutya: Ez egy minden területen jó társulás lehet. A megbízható, hűséges kutya képes azonosulni a Tigris ideáljaival, céljaival. Igaz, a Tigrisé a vezet ő szerep, de hajlandó elfogadni a Kutya tanácsait is, és jól teszi. Ez a kapcsolat jó a Kutya számára is, mert önbizalmat merít belőle. A Kutya hűséges a szerelemben, s ezzel a Tigrisnek jó támasza lehet egy életen át.

Tigris-Disznó: Ez is jó kapcsolat, jóllehet a két szülött sok mindenben ellentétes egymással. A Tigris imponál a Disznónak, a Disznó hűsége, állhatatossága pedig a Tigrist fegyverzi le. Szexuális területen egy idő után felborulhat a harmónia. A szenvedélyes Tigris számára a Disznó becsületes őszinte ám kissé unalmas érzései kevésnek bizonyulhatnak.